na úvodní stránku www.ak-vrana.cz
Pařížská 68/9, 110 00 Praha 1.   tel.: +420 608 366 353, +420 608 907 069

VÍTEJTE V POCTIVÉ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI


ak-vrana.czADVOKACII CHÁPEME JAKO POSLÁNÍ

Naším prvořadým posláním je chránit zájmy a oprávněné nároky každého klienta, poskytovat mu profesionální zázemí a jistotu, že vše co děláme, jde tím správným směrem. Právní pomoc je poskytována na odborné úrovni, pečlivě, komplexně a v co nejkratší možné době a to především tak, aby byly naplněny i ty nejnáročnější požadavky klientů a byly vytvořeny podmínky pro nejlepší výkon jejich činnosti či pro řešení jejich problémů. Při poskytování právních služeb zachováváme individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci.ORIENTUJEME SE NA VÝSLEDEK

Advokát musí být dobrým znalcem práva. Protože klientův právní problém má zpravidla další pozadí, jež vyplývá ze života a životní situace, musí být advokát mimo to i dobrým psychologem, ekonomem, detektivem, řečníkem..

Advokáta, jenž takové požadavky splňuje, uvádí ve svém díle Karel Květ: „ Žádám na svém advokátu opak toho, co Cicero požaduje na svém řečníku, což jest výmluvnost na prvém místě a pak jistá znalost práva: neboť já pravím obráceně, že advokát musí být zvláště obeznalý v právu i v praxi a průměrně výmluvný, spíše dialektik než rétor, spíše muž zběhlý ve věcech a úsudku, než muž velikých a dlouhých řečí.“

.

NAŠE CÍLE:

  • Vytváření a prosazování nových pohledů do judikatury
  • Usilujeme vždy o spravedlivý proces
  • Práce s kvalitními materiály
  • Aktivní podíl na tvorbě legislativy
  • Budování stálé klientely
mimosoudní řešení
"Iustitia nemini neganda..."
Spravedlnost nemá být nikomu odepřena (upírána)
AKTUÁLNĚ Z KANCELÁŘE:

Testovací aktualita

Omlouváme se, toto je testovací aktualita. Právě probíhá aktualizace modulu aktuality na těchto webových stránkách.
(celá zpráva...)

Testovací aktualita

Omlouváme se, toto je testovací aktualita. Právě probíhá aktualizace modulu aktuality na těchto webových stránkách. Práce potrvají cca 2 hodiny. ...
(celá zpráva...)

Testovací aktualita

Omlouváme se, toto je testovací aktualita. Právě probíhá aktualizace modulu aktuality na těchto webových stránkách.
(celá zpráva...)
© 2011 - 2020 www.ak-vrana.cz
grafika www.eurovizitky.cz
vytvořil DYNAMIC software